Aktualności

Październik 2022 r.  

     W ramach szkolnego projektu „Liść Dębu” przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „SPRZĄTAMY DLA POLSKI”. Naszym celem jest poprawienie czystości pobliskich terenów, wdrożenie nawyków dbałości o estetykę otoczenia, nauka bezpiecznego wykonywania prostych czynności porządkowych, a także kształtowanie postaw proekologicznych. Mamy nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom doprowadzimy do sytuacji, iż już niedługo każdy będzie wrzucał odpady tam, gdzie powinien. To również symbol troski o naszą planetę.

J. Zmysłowski

                     

 Cała galeria


 

27 września 2022 r.  

      Dziś sprawdzaliśmy praktyczną organizację warunków ewakuacji. W ćwiczeniach uczestniczyło 46 osób – pracowników i podopiecznych. Kilka dni wcześniej odbyło się wspólne teoretyczne szkolenie, podczas którego omówione zostały poszczególne aspekty zajęć. Każdy wiedział, jakie spoczywają na nim zadania i jak ma postępować. Działaliśmy zgodnie
z wyznaczonym algorytmem. Na miejscu zbiórki sprawdzony został stan osobowy ewakuowanych. Dowódca działań ewakuacyjnych złożył Pani Dyrektor raport, podając skład osobowy zebranych. Nasze postępowanie ocenione zostało bardzo dobrze.

J. Zmysłowski