Aktualności

15 lutego 2021 r.


Publikujemy informację
skierowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1
w Olsztynie do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.

 

SZANOWNI PAŃSTWO
RODZICE, OPIEKUNOWIE DZIECI I MŁODZIEŻY


Mając na uwadze zachowanie płynności zaplanowanych wcześniej spotkań diagnostyczno-terapeutycznych  oraz dbając o dobro osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  Nr 1  w Olsztynie  oraz jej pracowników, zwracam się z prośbą aby w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania 
czy braku możliwości dotarcia na wizytę w Poradni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Poradni 
w celu przełożenia terminu zaplanowanej wizyty. 

 Z poważaniem,
Anna Jelińska
Dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 
w Olsztynie


 

22-23 grudnia 2020 r.


Galeria zdjęć

Święty Mikołaj znowu był!

Już ósmy rok z rzędu przychodzi do nas, obdarowując nas prezentami, o które prosimy Go w listach.
Jak On to robi? Mimo szalejącej epidemii, mimo braku śniegu, mimo… Nie, dla Niego nie ma "mimo". Są Święta Bożego Narodzenia, więc jest też Święty Mikołaj, są paczki, jest uśmiech i jest radość. Szkoda tylko, że w tym roku podczas odwiedzin Mikołaja nie było Gości, ale może w przyszłym roku będą mogli zaszczycić nas swoją obecnością.

Dziękujemy wszystkim Pomocnikom Świętego Mikołaja. Bez nich nawet Mikołaj by sobie (chyba) nie poradził.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

J. Zmysłowski

 


 

13 października 2020 r.


Galeria zdjęć


 

5 października 2020 r.


Galeria zdjęć

To niezwykle cenne spotkanie społeczności szkolnej poprowadził wicedyrektor OCPD do spraw edukacji, wprowadzając nas w świat praw i obowiązków jako podstawowych zasad, regulujących funkcjonowanie w danym środowisku zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Następnie wyróżnione uczennice omówiły obszar praw, obowiązków, a także nagród i kar, stosowanych w naszej szkole. Podsumowaniem zdobytej wiedzy był konkurs z omawianych zagadnień. Wszyscy uczniowie udzielili samych poprawnych odpowiedzi, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz upominkami.

 J. Zmysłowski

  

21 września 2020 r.


Galeria zdjęć

W celu zapoznania społeczności szkolnej z zasadami postępowania w przypadku ogłoszenia ewakuacji, przeprowadzona została stosowna próba. Była ona poprzedzona wspólnym apelem, który poprowadził pan wicedyrektor OCPD do spraw edukacji. Omówione zostały wówczas wszystkie czynności pracowników, uczniów i wychowanków, które należy wykonać po ogłoszeniu alarmu. Ćwiczenia pokazały, że każdy już wie, jak należy postąpić, gdy usłyszy np. trzydziestosekundowy ciągły sygnał dźwiękowy. Po cennym podsumowaniu powróciliśmy do swoich wcześniej wykonywanych zadań.

 J. Zmysłowski