21 września 2020 r.


Galeria zdjęć

W celu zapoznania społeczności szkolnej z zasadami postępowania w przypadku ogłoszenia ewakuacji, przeprowadzona została stosowna próba. Była ona poprzedzona wspólnym apelem, który poprowadził pan wicedyrektor OCPD do spraw edukacji. Omówione zostały wówczas wszystkie czynności pracowników, uczniów i wychowanków, które należy wykonać po ogłoszeniu alarmu. Ćwiczenia pokazały, że każdy już wie, jak należy postąpić, gdy usłyszy np. trzydziestosekundowy ciągły sygnał dźwiękowy. Po cennym podsumowaniu powróciliśmy do swoich wcześniej wykonywanych zadań.

 J. Zmysłowski