5 października 2020 r.


Galeria zdjęć

To niezwykle cenne spotkanie społeczności szkolnej poprowadził wicedyrektor OCPD do spraw edukacji, wprowadzając nas w świat praw i obowiązków jako podstawowych zasad, regulujących funkcjonowanie w danym środowisku zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Następnie wyróżnione uczennice omówiły obszar praw, obowiązków, a także nagród i kar, stosowanych w naszej szkole. Podsumowaniem zdobytej wiedzy był konkurs z omawianych zagadnień. Wszyscy uczniowie udzielili samych poprawnych odpowiedzi, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz upominkami.

 J. Zmysłowski