15 lutego 2021 r.


Publikujemy informację
skierowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1
w Olsztynie do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.

 

SZANOWNI PAŃSTWO
RODZICE, OPIEKUNOWIE DZIECI I MŁODZIEŻY


Mając na uwadze zachowanie płynności zaplanowanych wcześniej spotkań diagnostyczno-terapeutycznych  oraz dbając o dobro osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  Nr 1  w Olsztynie  oraz jej pracowników, zwracam się z prośbą aby w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania 
czy braku możliwości dotarcia na wizytę w Poradni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Poradni 
w celu przełożenia terminu zaplanowanej wizyty. 

 Z poważaniem,
Anna Jelińska
Dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 
w Olsztynie