23 czerwca 2021 r.

    W ramach działań profilaktycznych oraz promocji zdrowia w dniu 23.06.2021 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy. Głównym celem spotkania było uświadomienie młodzieży, iż ciązy na nich obowiązek pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Uczniowie mieli okazję przećwiczyć pozycję bezpieczną oraz przeprowadzali resuscytację krążeniowo-oddechową na szkolnym fantomie. Mimo początkowych oporów młodzież chętnie przećwiczyła te - niezbędne dla uratowania czyjegoś życia - umiejętności. Spotknie zakończyło się pogadanką na temat bezpiecznego wypoczynku na wodą w wakacje. Wydarzenie zostało przygotowane przez nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa - pana Marcelego Potasznika. 

M.Potasznik

Galeria zdjęć