Dom dla Dzieci W Parku jest placówką typu socjalizacyjnego, która zapewnia dzieciom:

 • opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby,
 • zajęcia wychowawcze, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego,
 • kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej,
 • pracuje z rodziną dziecka.

Obecnie placówka jest przeznaczona dla 26-u wychowanków w wieku od 10 do 18 lat. Istnieją dwie grupy chłopców (razem 16 osób) oraz jedna grupa dziewcząt - 10- osobowa. Opiekę popołudniową sprawuje 3 wychowawców, nocną 2 wychowawców.
Dzieci i młodzież mają do dyspozycji: sypialnie 2-3 osobowe, aneksy kuchenne, pokoje do nauki i wypoczynku, pokój gościnny, sanitariaty. Mogą korzystać z siłowni i małej sali gimnastycznej znajdującej się w budynku.

Zapewniamy naszym podopiecznym:

 • wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i potrzeb dziecka,
 • wyposażenie w środki higieny osobistej,
 • podręczniki, przybory szkolne,
 • bilety, koszty przejazdów
 • finansujemy leki, okulary, aparaty ortodontyczne itd.
 • miesięczne kieszonkowe

 

W placówce działa Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor,
 • wicedyrektor
 • pedagog, psycholog, pracownik socjalny, pielęgniarka,
 • wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,
 • przedstawiciel organizatora pieczy zastępczej,
 • inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego


Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. Pracę z grupą oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca. Wychowawca realizuje zadania wynikające z planu pomocy dziecku oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną.

Wychowankowie Domu dla Dzieci W Parku
uczestniczą w następujących zajęciach:

 

 • Zajęcia codzienne:

 

   • sportowe
   • rekreacyjne
   • kulinarne
   • nauka własna
   • porządkowe
   • komputerowe
   • plastyczne
   • wyrównawcze
   • korekcyjne
   • logopedyczne
   • taneczne
   • umuzykalniające
   • z psychologiem
   • socjoterapii (pedagog)
   • metodą Tomatisa
   • zakupy (wydawanie kieszonkowego)
   • zajęcia ze studentami
   • zajęcia z terapeutami (realizacja programów)

 

 • Uczestnictwo i organizacja:

 

   • urodzin dzieci w grupie lub innych uroczystości
   • zabaw: Walentynkowej, Andrzejkowej, Halloween, Choinkowej
   • Dzień Nauczyciela
   • Dzień dziecka i sportu
   • Jasełka
   • spotkania z okazji Świąt państwowych i rocznic
   • Dzień Matki
   • Dni Rodziny

 

 • Udział dzieci w:

 

   • Spartakiadzie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
   • Turnieju Piłki Nożnej w Morągu
   • Olsztyńskiej Lidze Mistrzów i innych halowych turniejach

 

 • Wyjścia dzieci do:

 

   • kina, muzeum
   • na basen i lodowisko
   • na mecze pitki ręcznej i siatkówki
   • do kręgielni
   • do Planety 11 - biblioteki multimedialnej
   • na plażę
   • Parku Linowego
   • na Starówkę - imprezy Olsztyńskie Lato Artystyczne
   • na zajęcia do Domu Kultury i MOK-u
   • na zajęcia do szkółek piłkarskich

 

 • Wyjazdy dzieci:

 

   kolonie w górach i nad morzem
  • biwaki
  • rajdy i spływy
  • wycieczki rowerowe
  • do Strusiolandii
  • na basen w Pluskach, Mikołajkach
  • zimowisko w Lesznie
  • wyciąg narciarski w Rusi
  • do Warszawy (Muzeum Powstania Warszawskiego, na mecz)
  • do Olsztynka, Grunwaldu

 

Ponadto dzieci i młodzież z naszej placówki
biorą udział w różnych projektach np.:

 • Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego-zajęcia ze studentami
 • Jestem OK- warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej
 • Działania na rzecz rozładowania agresji u dzieci i młodzieży.
 • Program dla dzieci i młodzieży stosujących przemoc -terapeuci z MOPS
 • Każdy inny, wszyscy równi. Tolerancja i edukacja międzykulturowa - studenci UWM
 • Warsztaty dla młodzieży opuszczającej placówki.