Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie
od 1 stycznia 2012 r. tworzą:

Pogotowie Opiekuńcze - placówka interwencyjna

Dom dla Dzieci "W Parku" - placówka socjalizacyjna

Szkoła Podstawowa nr 16         Pierwsze dwie placówki podlegają opiece społecznej, szkoła pozostaje w resorcie oświaty. Wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego i Domu dla Dzieci "W Parku" przebywający tu na podstawie postanowień sądowych są również uczniami Szkoły Podstawowej nr 16.
         Współpraca między placówkami odbywa się stale i na bieżąco.