Szkoła Podstawowa Nr 16 w Olsztynie

Do Szkoły Podstawowej nr 16 w Olsztynie uczęszczają wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego i Domu dla Dzieci "W Parku".
W szkole funkcjonują klasy IV-VIII.