Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Wypożyczone książki należy szanować.
 4. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
 5. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki.
 7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.
 8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.
 10. W bibliotece obowiązuje cisza.
 11. Każdy czytelnik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem biblioteki.